วีดีโอประชาสัมพันธ์

คำกล่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วีดีโอสัมภาษณ์

เกี่ยวกับเรา / About Us

อีฟางดา Efunds Fund ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการจัดการตลาดสินทรัพย์อย่างเป็นมืออาชีพโดยอาศัยตลาดทุน และให้บริการช่วยแก้ปัญหาการจัดการสินทรัพย์สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มูลค่าการจัดการสินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านหยวน ทำให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนประกันสังคม เงินงวดของบริษัทธนาคาร บริษัทประกันภัย ธนาคารกลางต่างประเทศ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์มาโดยตลอดตามปรัชญาการลงทุนของ "สินทรัพย์เป็นตัวขับเคลื่อนมูลค่า" บริษัทได้จัดทำรูปแบบที่ครอบคลุมในด้านการลงทุนของตราสารทุนที่ใช้งานได้แก่ ดัชนี พันธบัตร และสินทรัพย์ทางเลือก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าด้วยการจัดการที่ได้มาตรฐานและคงประสิทธิภาพต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ บริษัทยึดหลักผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยยึดการค้นพบคุณค่าและสร้างอนาคตเป็นพันธกิจหลัก อีกทั้งยังยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานเพื่อความมั่นคงและเปิดกว้างโดยมุ่งมั่นที่จะสร้าง "บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือ" ด้วยความไว้วางใจในระยะยาว

ศูนย์ข่าว / News

อีฟางดาแอนด์เอ็นบีพี การจัดการกองทุนจำกัด

ดาวน์โหลด